Vedomí

Nám dáva priestor ujasniť si ako funguje naša myseľ, prečo máme tie pocity ktoré máme a aké obranné stratégie používa naše ego, keď sme vystavený emocionálnemu diskomfortu. Jeho úlohou je lepšie porozumieť ľudskému prežívaniu a prirodzeným talentom ktoré v sebe jednotlivé ľudské egotypy skrývajú. Hovorí sa, že pokiaľ človek rozumie sebe, dokáže čokoľvek.