Životný

Mi pomáha zorientovať sa v mojich životných hodnotách. Je tak trochu aj diganostikou jednotlivých oblastí , ktorá môže vyústiť k vytvoreniu účinných krokov podporujúcich oslabené ( zanedbané) oblasti života, ktoré však priamo podporujú môj dobrý pocit samého zo seba, vzťahy a mieru spokojnosti a naplnenia jednotlivca.