Fyzická Cesta

Je zameraná na uvoľnenie emocionálnej traumy spojenej s akútnym, alebo chronickým zdravotným problémom, či úrazom.