Emocinálna Cesta

Je to základný proces zameraný na odblokovanie bunkovej pamäte, zrušenie traumy a vytvorenie kontaktu s autentickým prežívaním. Pomáha uvoľniť roky nazbieranú emocionálnu batožinu a klient sa učí zdravo narábať so svojimi emóciami. Dôležitou súčasťou je zážitok „zdroja“ stavu bytia za emóciami, s ktorým prichádza hlboké vnútorné uvoľnenie.