Menu
← Výpis článkov

Moja hlava vie najlepšie kto je na vine :)

13/12/2016 08:58

Alebo sudca a obeť v nás...

Ak sa ocitneme v situácii, ktorá nás zraňuje, stresuje, alebo zneisťuje, naša myseľ to chce nejako spracovať. Možno aj vy narazíte na jednu z dvoch pascí, do ktorých nás môže myseľ zaviesť. V našej hlave okrem iného existujú dva hlasy, ktoré sa volajú sudca a obeť.

Keď budete konfrontovaní s pocitmi iných a bude sa vám dariť situáciu len pozorovať, alebo len vnímať a príjmať pocity, ktoré to vo vás vyvoláva, vaše ego nebude mať palivo a Vy ostanete slobodní a v spojení so svojim stredom. Potrebujeme sa učiť prijímať všetky svoje pocity, vrátane pocitov viny, nenávisti, neistoty, odporu, hnevu, nespokojnosti, žiarlivosti, nenávisti atď... bez obviňovania iných, bez vytvárania príbehov okolo nich. Ak živíme svojho sudcu, máme sklon samých seba kritizovať, ponižovať degradovať a trestať. Keď živíme obeť, pestujeme si pocit krivdy a nespokojnosti, smútku a bolesti.

Príklad: Zakričala som na svoje dieťa. Stalo sa to skôr, ako som si to stihla uvedomiť. Cítim hnev na dieť, cítim smútok a sklamanie zo seba, cítim zahambenie. Nedovolím však vnútornému sudcovi, aby ma odsúdil. Zostávam pri svojich pocitoch a táto pravdivosť mi skoro dá silu ospravedlniť sa, ale aj uvedomiť si, kde boli moje hranice prekročené a napríklad dohodnúť si s dieťaťom pravidlá, ktoré rešpektujú aj moje, aj jeho zdravé hranice.

Príklad dva: Dozviem sa o rodinnej akcii, kde bude väčšina rodiny, ja však nie som pozvaná. Zabudli na mňa? Vynechali ma schválne? Cítim hnev a smútok, cítim rozhorčenie a sklamanie, cítim sa prehliadaná a nemilovaná. Som však ochotná priznať, že to celé môže byť aj inak. Kontaktujem organizátora, zisťujem fakty a zdieľam svoje pocity. Ukázalo sa že je to inak... :)

Ak sa Vám to takto nepodarí a padnete do príbehov o vlastnej vine či nevďačnosti iných, nezúfajte, vždy ešte môžete - hoci aj dodatočne - s láskou prijať sudcu alebo obeť a dovoliť si prijať lekciu, ktorú ste sa vďaka nim o sebe dozvedeli. Vždy je čas uvedomiť si, koľko energie ma stojí, keď živím svoj hnev na ostatných a robím okolo neho príbehy. Zjednodušene: Všetko tu môže byť a všetko je tu pre mňa :) Ďalej je možné použiť Radikálne odpustenie alebo prísť na proces Cesty, ak sa situácia často opakuje.

Kontakt

Slovensko

Česká Republika